บัตร 30 บาท ทำฟันได้หรือไม่

บัตร 30 บาท ทำฟันได้หรือไม่

บัตรทอง 30 บาท หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของ “บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เป็นสิ่งที่หลายคนได้รับเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลพื้นฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมาย แต่คำถามที่หลายคนสงสัยคือ บัตรทอง 30 บาทสามารถใช้ในการรักษาทางทันตกรรมหรือไม่? คำตอบคือ ใช่! แต่มีข้อกำหนดและข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ

ประเภทการรักษาทางทันตกรรมที่ครอบคลุม

 1. การตรวจสุขภาพช่องปาก: การตรวจฟันเพื่อประเมินสภาพสุขภาพช่องปากและการวางแผนการรักษา
 2. การขูดหินปูน: เพื่อป้องกันและรักษาโรคเหงือก
 3. การอุดฟัน: การอุดฟันที่มีการผุเบื้องต้น
 4. การถอนฟัน: การถอนฟันที่จำเป็น เช่น ฟันที่ผุรุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้ หรือฟันคุดที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก
 5. การทำฟันปลอม: ในบางกรณีสามารถครอบคลุมการทำฟันปลอมแบบถอดได้ แต่มีข้อจำกัดที่จำนวนซี่ฟัน

วิธีการใช้บริการ

 1. ตรวจสอบสิทธิ์: ก่อนเข้ารับบริการ ควรตรวจสอบสิทธิ์บัตรทองของท่านว่าสามารถใช้บริการทางทันตกรรมได้หรือไม่
 2. ติดต่อสถานพยาบาล: ติดต่อสถานพยาบาลที่รับบัตรทองและมีบริการทางทันตกรรม เช่น โรงพยาบาลรัฐ คลินิกสุขภาพชุมชน หรือโรงพยาบาลทันตกรรม
 3. นัดหมาย: เนื่องจากบางสถานพยาบาลมีการรับผู้ป่วยจำกัด ควรนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการ
 4. เตรียมเอกสาร: นำบัตรประชาชนและบัตรทองมาด้วยทุกครั้งที่เข้ารับบริการ

สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม:

บัตรทองครอบคลุมบริการทันตกรรมที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้แก่

 • การตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปาก
 • การถอนฟัน
 • การอุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • การรักษาโรคเหงือก
 • การทำฟันปลอมฐานพลาสติก
 • การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (สำหรับเด็ก)
 • ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของแพทย์)
 • เคลือบหลุมร่องฟัน (สำหรับเด็กและวัยรุ่น)

ความท้าทายและโอกาส:

แม้บัตรทองจะช่วยให้คนไข้เข้าถึงบริการทันตกรรมได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีความท้าทายที่เราต้องเผชิญร่วมกัน เช่น

 • ความรู้ความเข้าใจ: คนไข้บางส่วนอาจยังไม่ทราบว่าบัตรทองครอบคลุมบริการทันตกรรม หรืออาจไม่ทราบวิธีการใช้สิทธิ เราสามารถช่วยให้ความรู้และคำแนะนำแก่คนไข้ได้
 • การเข้าถึงบริการ: คนไข้ในพื้นที่ห่างไกลอาจยังประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการทันตกรรม เราสามารถร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการให้บริการในพื้นที่เหล่านี้
 • การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก: นอกจากการรักษาแล้ว การส่งเสริมให้คนไข้ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญ เราสามารถให้คำแนะนำในการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ

ข้อจำกัดและคำแนะนำ

 • บัตรทองครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมพื้นฐานบางประเภทเท่านั้น การรักษาทางทันตกรรมที่มีความซับซ้อน เช่น การทำรากฟันเทียม หรือการจัดฟัน อาจไม่ครอบคลุม
 • ควรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานพยาบาลที่เข้ารับบริการเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อจำกัดของการใช้บัตรทองในการทำฟัน

การใช้บัตรทอง 30 บาทในการรักษาทางทันตกรรมเป็นทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากพื้นฐาน ควรใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ให้เต็มที่เพื่อสุขภาพฟันที่ดีและป้องกันปัญหาสุขภาพในอนาคต

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829 Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental https://bpdcdental.com/ ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม