61707760_330783054263363_2056075160414322688_o
61432843_330783124263356_3201230659775365120_o

About

BPDC

คลินิกทันตกรรม BPDC(Bangphli International Dental Clinic) 

คลินิกทันตกรรมบีพีดีซี สร้างขึ้นตามแนวความคิดที่ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐาน ในราคาที่ย่อมเยาว์ และสมเหตุสมผล

เราได้วางรากฐานของการบริการการตรวจและรักษา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย เฝ้าระวัง ป้องกัน และส่งเสริมการมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ เรามีทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในงานแต่ละสาขา มีเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ และเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี มีคุณภาพ เครื่องมือสะอาดปราศจาคเชื้อ ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้ เพราะบุคลากรคลินิกทันตกรรมบีพีดีซี ทุกคนถูกปลูกฝังความใส่ใจในการให้บริการ ดูแลผู้่ป่วยทุกคนเปรียบเสมือนญาติในครอบครัว เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ได้ ขอให้ผู้ป่วยทุกคนที่จะเข้ามารับบริการที่คลินิกทันตกรรมแห่งนี้ มั่นใจว่าท่านจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพึงจะมอบให้ท่านได้ เพื่อมีสุขภาพช่องปากที่ดี ยิ้มสวยมีความสุข และความมั่นใจ มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราสิครับ