เทคโนโลยี Air Abrasion

เทคโนโลยี Air Abrasion

เทคโนโลยี Air Abrasion เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ลมแรงพ่นอนุภาคขนาดเล็กของวัสดุขัดฟันเพื่อขจัดคราบหินปูน ฟันผุ และคราบจุลินทรีย์ออกจากผิวฟัน เทคโนโลยีนี้ใช้หลักการเดียวกับการขัดฟันด้วยสายยาง แต่มีความละเอียดมากกว่า จึงสามารถขจัดคราบหินปูนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำลายเนื้อฟัน

เทคโนโลยี Air Abrasion มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

 • ความแม่นยำ สามารถขจัดคราบหินปูนได้อย่างแม่นยำโดยไม่ทำลายเนื้อฟัน
 • ความสะดวก ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่าการขัดฟันด้วยสายยาง
 • ความสบาย ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวกว่าการขัดฟันด้วยสายยาง

เทคโนโลยี Air Abrasion นิยมใช้ในการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท เช่น

 • การขูดหินปูน
 • การอุดฟัน
 • การฟอกฟันขาว
 • การเตรียมฟันเพื่อใส่รากฟันเทียม

เทคโนโลยี Air Abrasion กำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในวงการทันตกรรม ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถให้บริการทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

หลักการทำงานของเทคโนโลยี Air Abrasion ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 • เครื่อง Air Abrasion ประกอบด้วยถังบรรจุวัสดุขัดฟัน หัวฉีดลม และหัวฉีดวัสดุขัดฟัน
 • วัสดุขัดฟัน โดยทั่วไปเป็นอนุภาคขนาดเล็กของอลูมิเนียมออกไซด์หรือซิลิกา
 • ลมแรง ใช้ในการพ่นอนุภาควัสดุขัดฟันออกจากหัวฉีด

ขั้นตอนการขจัดคราบหินปูนด้วยเทคโนโลยี Air Abrasion มีดังนี้

 1. ทันตแพทย์จะสวมหน้ากากป้องกันและแว่นตาป้องกันให้กับผู้ป่วย
 2. ทันตแพทย์จะเลือกหัวฉีดที่เหมาะสมกับการรักษา
 3. ทันตแพทย์จะปรับแรงลมและปริมาณวัสดุขัดฟันที่เหมาะสม
 4. ทันตแพทย์จะพ่นอนุภาควัสดุขัดฟันไปยังบริเวณที่ต้องการขจัดคราบหินปูน
 5. ทันตแพทย์จะตรวจสอบความสะอาดของผิวฟัน

เทคโนโลยี Air Abrasion เป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยส่วนใหญ่รู้สึกสบายตัวระหว่างการรักษาและไม่จำเป็นต้องใช้ยาชา

ประโยชน์ของเทคโนโลยี Air Abrasion ได้แก่

 • สามารถขจัดคราบหินปูนได้อย่างแม่นยำโดยไม่ทำลายเนื้อฟัน
 • ใช้เวลาในการรักษาน้อยกว่าการขัดฟันด้วยสายยาง
 • ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวกว่าการขัดฟันด้วยสายยาง
 • สามารถใช้ในการรักษาทางทันตกรรมหลายประเภท

ข้อจำกัดของเทคโนโลยี Air Abrasion ได้แก่

 • ราคาเครื่องมือและวัสดุค่อนข้างสูง
 • อาจต้องใช้ยาชาในบางกรณี

โดยสรุป เทคโนโลยี Air Abrasion เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการรักษาทางทันตกรรม ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษา และช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตัวยิ่งขึ้น

Air Abrasion ข้อดีข้อเสีย

“Air Abrasion” เป็นเทคนิคในการรักษาฟันโดยไม่ใช้ดอกเจาะฟัน แต่ใช้เครื่องฉีดอนุภาคเล็กๆ เช่น แอลูมินา (aluminum oxide) เพื่อนำออกส่วนที่เสื่อมหรือเปลี่ยนสีของฟัน ดังนั้นมีข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้:

ข้อดี:

 1. ไม่สร้างเสียง: ผู้ป่วยจะไม่รับรู้เสียงเจาะจิ๊กที่เกิดจากเครื่องเจาะฟัน, ทำให้ผู้ป่วยมีความสบายและไม่รู้สึกกังวล
 2. ลดความรู้สึกเจ็บ: ผู้ป่วยอาจจะรู้สึกน้อยลงเมื่อเทียบกับการเจาะฟัน
 3. ไม่ต้องการยาระงับปวด: ในบางกรณี, การรักษาด้วย Air Abrasion ไม่ต้องการยาระงับปวด
 4. ความแม่นยำ: สามารถทำการขูดเอาเฉพาะส่วนที่เสื่อมโดยไม่กระทบกับส่วนที่สมบูรณ์
 5. การรักษาเร็ว: เนื่องจากไม่จำเป็นต้องรอยาระงับปวดให้เริ่มทำผล

ข้อเสีย:

 1. ข้อจำกัดทางเทคนิค: Air Abrasion ไม่สามารถใช้ในการรักษาฟันที่มีการเสียหายอย่างหนัก หรือในการทำงานที่ต้องการการขุดลึก
 2. ความรู้สึกไม่สบาย: การฉีดอนุภาคอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายหรือแรงดันลมเย็นสู้ฟัน
 3. ความต้องการอุปกรณ์: คลินิกทันตกรรมต้องมีเครื่อง Air Abrasion และอุปกรณ์สนับสนุนที่สำคัญ เพื่อให้สามารถให้บริการด้วยเทคนิคนี้
 4. ค่าใช้จ่าย: อาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในการซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์
 5. ความฝุ่น: การใช้ Air Abrasion อาจทำให้มีฝุ่นขึ้นมากขึ้น ทำให้ต้องมีการดูแลเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมภายในห้องรักษา

เทคโนโลยี Air Abrasion เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทันตกรรมนำมาใช้งาน แต่การตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษาควรพิจารณาจากข้อดีและข้อเสีย และความเหมาะสมกับกรณีรักษาของแต่ละคน.

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม