เปรียบเทียบรากฟันจริงกับรากฟันเทียม

เปรียบเทียบรากฟันจริงกับรากฟันเทียม

รากฟันจริงและรากฟันเทียมเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดฟันเข้ากับกระดูกขากรรไกร แต่มีคุณสมบัติและข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนี้

คุณสมบัติรากฟันจริงรากฟันเทียม
วัสดุกระดูกธรรมชาติไททาเนียม
กระบวนการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผ่าตัดฝังรากเทียม
เวลาในการฝังไม่จำเป็นใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
การดูดซึมอาหารได้เต็มที่ได้เต็มที่
ความรู้สึกใกล้เคียงธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติ
ความคงทนยาวนานยาวนาน
ราคาไม่แพงแพงกว่า


รากฟันจริงและรากฟันเทียมเป็นโครงสร้างที่ทำหน้าที่ยึดฟันเข้ากับกระดูกขากรรไกร แต่มีคุณสมบัติและข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ดังนี้

คุณสมบัติรากฟันจริงรากฟันเทียม
วัสดุกระดูกธรรมชาติไททาเนียม
กระบวนการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผ่าตัดฝังรากเทียม
เวลาในการฝังไม่จำเป็นใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน
การดูดซึมอาหารได้เต็มที่ได้เต็มที่
ความรู้สึกใกล้เคียงธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติ
ความคงทนยาวนานยาวนาน
ราคาไม่แพงแพงกว่า

drive_spreadsheetส่งออกไปยังชีต

รากฟันจริง

รากฟันจริงเป็นโครงสร้างที่เจริญเติบโตขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยกระดูกและเนื้อเยื่อที่แข็งแรง ยึดฟันเข้ากับกระดูกขากรรไกรได้อย่างมั่นคง ช่วยให้ฟันสามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รากฟันจริงยังช่วยให้กระดูกขากรรไกรแข็งแรงและคงรูป ไม่เกิดการละลาย

รากฟันเทียม

รากฟันเทียมเป็นวัสดุทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากไททาเนียม ซึ่งเป็นวัสดุที่เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดี รากฟันเทียมจะถูกฝังลงไปในกระดูกขากรรไกร จากนั้นจึงทำการยึดครอบฟันหรือสะพานฟันลงไปบนรากเทียม รากฟันเทียมช่วยให้ฟันสามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับรากฟันจริง อย่างไรก็ตาม รากฟันเทียมมีราคาสูงกว่ารากฟันจริง

ข้อบ่งชี้ในการทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียมสามารถทำได้ในผู้ที่สูญเสียฟันไป 1-3 ซี่ บริเวณฟันหน้าหรือฟันหลัง ผู้ที่ไม่สามารถรักษารากฟันได้ หรือผู้ที่มีปัญหากระดูกขากรรไกรไม่แข็งแรง

ข้อดีและข้อเสียของการทำรากฟันเทียม

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม ได้แก่

  • ช่วยให้ฟันสามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใกล้เคียงกับรากฟันจริง
  • คงทนยาวนาน

ข้อเสียของการทำรากฟันเทียม ได้แก่

  • มีราคาสูงกว่ารากฟันจริง
  • ใช้เวลาในการฝังรากเทียมนาน
  • อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

สรุป

รากฟันจริงและรากฟันเทียมเป็นทางเลือกในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป รากฟันจริงเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่รากฟันเทียมเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพและใกล้เคียงกับรากฟันจริง อย่างไรก็ตาม รากฟันเทียมมีราคาสูงกว่ารากฟันจริง การเลือกทำรากฟันเทียมหรือรากฟันจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพสุขภาพฟัน งบประมาณ และความต้องการของผู้ป่วย

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม