ฟันซ้อน แก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

ฟันซ้อน แก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง

ฟันซ้อนหรือ Overlapping Teeth คือฟันที่ซ้อนทับกัน และมักเกิดจากการขาดพื้นที่ในโครงกระดูกที่ฟันขึ้น ฟันซ้อนสามารถทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก และแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการทำความสะอาดฟันที่ถูกฟันอื่น ๆ ทับท่วม ซึ่งสามารถทำให้เกิดฟันผุ โรคเหงือก และปัญหาด้านการเคี้ยวอาหาร

การรักษาฟันซ้อนสามารถทำได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการซ้อน รวมถึงสุขภาพช่องปากและความต้องการด้านความสวยงามของผู้ป่วย รวมถึง:

  1. การดัดฟัน: ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมจะใช้เครื่องดัดฟันเพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดวางของฟันและทำให้ฟันแนบเนียนกันได้ดีขึ้น นี่เป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่มีฟันสุขภาพดี
  2. การจัดฟันด้วยวิธีอื่น: สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้เครื่องดัดฟันได้ แพทย์อาจแนะนำวิธีการอื่น เช่น การขัดฟัน เพื่อให้พื้นที่กว้างขึ้นสำหรับฟันที่ซ้อน หรือการใช้รากฟันเทียมหรือสะพานฟันเพื่อแทนที่ฟันที่ถูกนำออก
  3. การผ่าตัดทันตกรรม: ในบางกรณี ฟันที่ซ้อนอาจต้องถูกนำออกด้วยการผ่าตัดทันตกรรม เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับฟันอื่น ๆ

การรักษาฟันซ้อนจะต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา การรักษาที่ถูกเลือกก็จะต้องพิจารณาถึงสภาพสุขภาพช่องปากและความต้องการของผู้ป่วยเอง.

ฟันซ้อนอันตรายหรือไม่

ฟันซ้อนในตัวเองไม่ได้อันตรายต่อชีวิต แต่อาจส่งผลทางลบต่อสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตได้ ฟันซ้อนสามารถทำให้การทำความสะอาดฟันและเหงือกม difficult.

  1. ปัญหาการทำความสะอาด: ฟันที่ซ้อนทับกันอาจทำให้การแปรงฟันหรือใช้เฟลอสฟันยากขึ้น ทำให้เกิดฟันผุ และโรคเหงือก เพราะความสามารถในการล้างและกำจัดแบคทีเรียและคราบที่สะสมบนฟันและระหว่างฟันลดลง
  2. ปัญหาการเคี้ยวอาหาร: ฟันซ้อนอาจทำให้การเคี้ยวอาหารยากขึ้น หรือทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายหรือปวดเมื่อเคี้ยว
  3. ปัญหาทางเสียงพูด: ในบางกรณี ฟันซ้อนอาจส่งผลต่อการสร้างเสียงพูด ทำให้มีความไม่ชัดเจนในการพูด
  4. ปัญหาทางจิตใจ: ฟันซ้อนอาจส่งผลต่อความมั่นใจในการยิ้มหรือพูด และอาจมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับการตนเอง

ดังนั้น ถึงแม้ฟันซ้อนจะไม่ใช่สภาพที่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่การรักษาฟันซ้อนสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทั้งทางการแพทย์และทางจิตใจ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั่วไปของผู้ป่วย.

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม #ฟันเป็นรู