ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำหน้าที่อะไร

ผู้ช่วยทันตแพทย์ ทำหน้าที่อะไร

ผู้ช่วยทันตแพทย์ มีหน้าที่หลักๆ ดังต่อไปนี้:

 1. สนับสนุนการทำงานของทันตแพทย์: รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ทันตกรรม, การทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในอุปกรณ์, การช่วยเหลือในการผ่าตัดและการทำงานอื่น ๆ ที่ทันตแพทย์อาจต้องการความช่วยเหลือ
 2. การจัดการผู้ป่วย: รวมถึงการจัดตารางงานของผู้ป่วย, การต้อนรับผู้ป่วย, การปรึกษาและการแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก
 3. การบริหารจัดการสำนักงาน: ผู้ช่วยทันตแพทย์อาจต้องทำงานเกี่ยวกับเอกสารและจัดการข้อมูลผู้ป่วย
 4. การส่งต่อ: ผู้ช่วยทันตแพทย์อาจต้องการส่งข้อมูลในการรักษาทันตกรรมให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 5. การควบคุมการติดเชื้อ: มีการทำความสะอาดและสถานที่ทำงานและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและทำลายเชื้อโรคอย่างเหมาะสม
 6. การช่วยเหลือในการตรวจวินิจฉัย: ผู้ช่วยทันตแพทย์อาจต้องเตรียมผู้ป่วยสำหรับการถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์และเตรียมผู้ป่วยสำหรับการตรวจสอบของทันตแพทย์

ทั้งนี้อาจแตกต่างไปตามนโยบายและความต้องการของสถานที่ทำงานและทันตแพทย์ที่ผู้ช่วยทำงานให้บริการ.

ผู้ช่วยทันตแพทย์มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ดีควรจะมีคุณสมบัติและทักษะดังต่อไปนี้:

 1. ทักษะทางคลินิก: ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรมีทักษะทางคลินิกที่แข็งแกร่ง เช่น ทักษะการใช้เครื่องมือทันตกรรม, ทักษะในการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรค, และทักษะในการช่วยเหลือทันตแพทย์ในการผ่าตัดและการรักษา
 2. ทักษะการสื่อสาร: ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรสามารถสื่อสารกับทั้งทันตแพทย์และผู้ป่วยได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 3. ทัศนคติที่ดี: ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรมีทัศนคติที่ดีต่องานของพวกเขา ซึ่งจะส่งผลต่อความพอใจของผู้ป่วย
 4. การจัดการเวลา: ผู้ช่วยทันตแพทย์ต้องมีความสามารถในการจัดการเวลาได้อย่างมืออาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการรักษาทันตกรรมจะดำเนินการตามตารางที่กำหนด
 5. การบริการลูกค้า: ผู้ช่วยทันตแพทย์ควรมีทักษะในการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากพวกเขามักจะมีการติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรง
 6. ความสามารถในการทำหลายงานพร้อมกัน: ผู้ช่วยทันตแพทย์อาจต้องทำหลายงานในเวลาเดียวกัน ดังนั้นความสามารถในการจัดการงานและมองภาพรวมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
 7. มือนุ่ม: ผู้ช่วยทันตแพทย์จำเป็นต้องมีมือนุ่มเพื่อจัดการอุปกรณ์ทันตกรรมอย่างระมัดระวังและให้ความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย

ทั้งหมดนี้เป็นทักษะและคุณสมบัติที่จะช่วยให้ผู้ช่วยทันตแพทย์เป็นอย่างดี แต่ทักษะและคุณสมบัติที่จำเป็นอาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงานและความต้องการของทันตแพทย์ที่ผู้ช่วยทำงานให้บริการ.

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม