การใช้ฟลูออไรด์

การใช้ฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ (fluoride) เป็นธาตุที่มีในธรรมชาติ พบอยู่ในหินและแร่ต่าง ๆ รวมถึงน้ำธรรมชาติ ฟลูออไรด์มีคุณสมบัติที่สำคัญในด้านสุขภาพทันตกรรม โดยเฉพาะในการป้องกันการเสื่อมของฟัน ซึ่งนำไปสู่ความแข็งแรงของเอนาเมลฟัน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคปริทันต์และลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก

ฟลูออไรด์มีหลายชนิด ได้แก่:

  1. โซเดียมฟลูออไรด์ (sodium fluoride) เป็นประเภทของฟลูออไรด์ที่พบในยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และน้ำดื่มที่มีฟลูออไรด์เสริม
  2. แคลเซียมฟลูออไรด์ (calcium fluoride) พบในหินและแร่ต่าง ๆ รวมถึงน้ำธรรมชาติ
  3. สแตนเนียมฟลูออไรด์ (stannous fluoride) เป็นประเภทของฟลูออไรด์ที่มีผลต่อการต้านเชื้อแบคทีเรีย

การใช้ฟลูออไรด์มีหลายวิธี เช่น การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ การทาเจลฟลูออไรด์ การใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีฟลูออไรด์ การใช้คราบฟลูออไรด์ที่ทำโดยทันตแพทย์ และการดื่มน้ำที่มีฟลูออไรด์เสริม

การใช้ฟลูออไรด์สำหรับเด็ก

การใช้ฟลูออไรด์สำหรับเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก การใช้ฟลูออไรด์ถูกต้องสามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของฟันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปริทันต์ แต่ควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกลืนฟลูออไรด์เกินไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง วิธีการใช้ฟลูออไรด์สำหรับเด็กมีดังนี้:

  1. การใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์: ขณะที่เด็กยังเล็ก (ต่ำกว่า 3 ขวบ) ควรใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ในปริมาณน้อย (น้อยกว่า 1000 ppm) โดยใช้ปริมาณเล็กน้อยเท่าของเมล็ดงา สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้ใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ประมาณ 1000-1450 ppm โดยใช้ปริมาณเท่าของกลีบข้าว และสำหรับเด็กที่เล็กกว่า 2 ขวบ ควรปรึกษากับทันตแพทย์ก่อนใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
  2. การไปพบทันตแพทย์: เด็กควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ ทันตแพทย์อาจจะแนะนำการทาเจลฟลูออไรด์ หรือทำคราบฟลูออไรด์ให้เด็กตามความเหมาะสม
  3. สอนเด็กสีฟันอย่างถูกต้อง: สอนเด็กให้สีฟันอย่างถูกต้องและอย่าให้กลืนยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์
  4. พบทันตแพทย์เป็นประจำ: ควรพบทันตแพทย์อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและปรับปรุงการดูแลตามคำแนะนำของทันตแพทย์
  5. คราบฟลูออไรด์: ทันตแพทย์อาจแนะนำการทำคราบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก
  6. ในเชิงป้องกัน: ฟลูออไรด์ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียในช่องปาก และช่วยให้เอนาเมลฟันแข็งแรงขึ้น ทำให้ฟันทนต่อกรดที่สามารถก่อให้เกิดการเสื่อมของฟัน
  7. ในเชิงการรักษา: ฟลูออไรด์ช่วยซ่อมแซมเอนาเมลฟันที่เสียหายจากกรดและแบคทีเรีย ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดการผุของฟันในระยะยาว

การใช้ฟลูออไรด์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเสื่อมของฟันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปริทันต์ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ฟลูออไรด์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม