ฟันคุดแบบไหนอันตราย

ฟันคุดแบบไหนอันตราย

ฟันคุด (ฟันปรีชาญาณ) คือฟันที่เติบโตมาเป็นที่สุดในวัยผู้ใหญ่ และมักจะเป็นฟันที่มีปัญหาส่วนใหญ่มากที่สุดเมื่อเทียบกับฟันชนิดอื่นๆ ภายในช่องปาก เนื่องจากตำแหน่งของฟันคุดมักจะอยู่ด้านในสุดของช่องปาก ทำให้การเติบโตของฟันคุดมักจะมีปัญหา เช่น ฟันคุดไม่สามารถเติบโตออกมาในทิศทางที่ถูกต้อง หรือฟันคุดที่เติบโตแนบเนียนกับฟันข้างเคียงแล้วทำให้เกิดการอักเสบ

ฟันคุดที่อาจก่อให้เกิดความอันตรายและควรพิจารณาการถอน มีดังนี้:

 1. ฟันคุดที่ไม่สามารถเติบโตออกมาได้เต็มที่ (Impacted Wisdom Teeth): หากฟันคุดไม่มีพื้นที่เพียงพอในช่องปากหรือมีการโตในทิศทางที่ผิดปกติ อาจจะทำให้ฟันคุดเป็นฟันฝังในเนื้อเยื่อหรือกระดูก ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการอักเสบ และก้อนเนื้อแผลเป็นรอบ ๆ ฟันคุด
 2. ฟันคุดที่ทำให้เกิดการอักเสบ: การอักเสบรอบ ๆ ฟันคุดสามารถก่อให้เกิดการระบาดเชื้อแบคทีเรียไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 3. ฟันคุดที่ทำให้เกิดการเสียดทานกับฟันข้างเคียง: ฟันคุดที่เติบโตในทิศทางที่ผิดปกติอาจจะทำให้เกิดการเสียดทานกับฟันข้างเคียง
 4. ฟันคุดที่ทำให้เกิดปัญหาที่เหงือก: เนื่องจากตำแหน่งของฟันคุดอยู่ด้านในสุดของช่องปาก การทำความสะอาดฟันคุดอาจจะยาก และเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่เหงือก ทำให้เกิดการอักเสบที่เหงือก

ถึงแม้ว่าฟันคุดในบางกรณีอาจไม่แสดงอาการปัญหา แต่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อประเมินสถานะของฟันคุดและการรักษาที่เหมาะสม.

ฟันปลอม มีกี่แบบ ควรเลือกแบบไหนดี

ฟันปลอมหรือฟันสังเคราะห์มีหลายแบบ การเลือกเลือกฟันปลอมขึ้นอยู่กับความต้องการ, งบประมาณ, และคำแนะนำจากทันตแพทย์ โดยทั่วไปมีแบบดังนี้:

 1. ฟันปลอมแบบถอนได้ (Removable Dentures)
  • Partial Denture: ใช้เมื่อขาดฟันบางซี่ สามารถถอนออกได้ มักมีส่วนของโลหะเป็นโครงสร้าง
  • Full Denture: ใช้เมื่อขาดฟันทั้งช่องปาก สามารถถอนออกได้
 2. ฟันปลอมแบบเต็ม (Fixed Prosthodontics)
  • Dental Crowns: เป็นฟันปลอมที่หุ้มฟันที่เสียหาย สามารถใช้กับฟันที่สึกหรือกรามหลังจากการอัดฟัน
  • Dental Bridge: ใช้เมื่อมีการขาดฟัน 1-3 ซี่ โดยจะใช้ฟันข้างเคียงเป็นสนับสนุน สร้าง “สะพาน” เชื่อมข้ามที่ฟันขาด
 3. Implants (ฟันปลูก)
  • เป็นการวางโครงสร้างที่ทำจากโลหะ (ส่วนมากเป็นไททาเนียม) ลงในกระดูกของกรามฟัน แล้วค่อยหุ้มด้วย crown เพื่อให้ดูเหมือนฟันจริง

คำแนะนำในการเลือกฟันปลอม:

 • ควรปรึกษากับทันตแพทย์เกี่ยวกับสถานะการสูญเสียฟัน, ฟันที่เหลือ, และกระดูกฟัน เพื่อวินิจฉัยและแนะนำรูปแบบของฟันปลอมที่เหมาะสม
 • พิจารณางบประมาณ: ราคาการรักษาแตกต่างกันอย่างมาก โดยทั่วไป implants จะมีราคาสูงกว่าแบบอื่น
 • ความสะดวกสบาย: การรักษาและการดูแลรักษาหลังการรักษาจะต่างกัน ต้องการความคิดมากหรือน้อยเพียงใด
 • ความทนทานและการทำงานในระยะยาว: ฟันปลูก (implants) มีความทนทานและใกล้เคียงฟันจริงมากที่สุด แต่ก็ต้องการการดูแลในระยะยาว

ในทุกกรณี, การตัดสินใจเลือกฟันปลอมควรตามคำแนะนำของทันตแพทย์และความสะดวกสบายของผู้รับการรักษา.

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม #ฟันเป็นรู

Comments are closed.