จัดฟันต้องจัดกี่รอบ

จัดฟัน ต้องจัดกี่รอบ

การจัดฟันไม่ได้แบ่งตาม “รอบ” หรือ “เซสชัน” เป็นหลัก, แต่มักจะแบ่งตามระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดฟันเพื่อให้ฟันอยู่ในที่ต้องการ ระยะเวลาในการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับ:

  1. ความซับซ้อนของปัญหาฟัน: บางครั้งอาจเป็นเพียงการจัดฟันเล็กน้อย, แต่บางครั้งก็อาจเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก ทำให้ต้องใช้เวลานาน
  2. เทคนิคการจัดฟัน: มีเทคนิคการจัดฟันหลายประเภท เช่น braces แบบประดิษฐ์, braces แบบใส, หรือแผ่นจัดฟันแบบถอนได้ (เช่น Invisalign)
  3. ความร่วมมือของผู้รับการรักษา: การเข้าพบทันตแพทย์ตามนัด และการปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลฟันเป็นสิ่งสำคัญ

โดยทั่วไป, การจัดฟันด้วย braces แบบประดิษฐ์ หรือ braces แบบใส มักต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของปัญหา แต่หากเป็นแผ่นจัดฟันแบบถอนได้ เช่น Invisalign การรักษาอาจสั้นลงเป็น 6-18 เดือน ในกรณีที่ฟันมีปัญหาเล็กน้อย

แต่อย่างไรก็ตาม, ควรปรึกษากับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความต้องการและสถานะฟันของคุณเพื่อประเมินระยะเวลาและขั้นตอนการรักษาที่เหมาะสม.

จัดฟัน ขั้นตอน

การจัดฟันเป็นกระบวนการที่ต้องการเวลานานและการดูแลจากทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อปรับปรุงการจัดวางของฟันและกรามฟันให้เป็นเส้นตรงและสวยงามขึ้น ขั้นตอนในการจัดฟันประกอบด้วย:

  1. การประเมิน: ก่อนเริ่มการจัดฟัน คุณต้องประเมินสภาพฟันและกระดูกฟัน ซึ่งอาจรวมถึงการถ่ายภาพ X-ray ของฟัน, การสร้างรูปฟันจากโมเดล และการตรวจสอบประวัติสุขภาพช่องปาก
  2. การวางแผนการรักษา: ทันตแพทย์จัดฟันจะเสนอแผนการรักษา รวมถึงการเลือกวิธีการจัดฟัน อาจเป็น braces แบบดั้งเดิม, Invisalign, หรือวิธีการจัดฟันที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาของคุณ
  3. การติดตั้งเครื่องมือจัดฟัน: หากคุณเลือกใช้ braces, ทันตแพทย์จะติดตั้งและปรับเครื่องมือจัดฟันตามการวางแผนการรักษาที่กำหนดไว้
  4. การปรับเครื่องมือจัดฟัน: คุณจะต้องมาพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน ทุกๆ 4-6 สัปดาห์ หรือตามคำแนะนำ
  5. การดูแลรักษาระหว่างการจัดฟัน: ควรทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากทันตแพทย์ เพื่อให้กระบวนการจัดฟันเป็นผล
  6. การถอดเครื่องมือจัดฟัน: เมื่อเสร็จสิ้นการรักษา ทันตแพทย์จะถอดเครื่องมือจัดฟันออก และให้คุณใส่ retainers หรือเครื่องมือที่ช่วยรักษาการจัดวางของฟันให้คงที่
  7. การใช้ Retainers: หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน คุณจะต้องใส่ retainers เพื่อป้องกันฟันย้ายกลับไปยังตำแหน่งเดิม โดยปกติจะต้องใส่เต็มวันในช่วงแรก แล้วค่อยๆ ลดลงเป็นเฉพาะเวลากลางคืน

การจัดฟันเป็นกระบวนการที่ต้องการความอดทนและความร่วมมือจากผู้รับการรักษา การปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์และการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอจะทำให้การรักษาเป็นผลดีที่สุด.

สอบถามเพิ่มเติมและตรวจสุขภาพฟัน
โทรศัพท์ 02-0665455 , 092-5187829
Line id: @bpdc หรือ bpdc.dental
https://bpdcdental.com/
ที่อยู่ : คลินิกทันตกรรม BPDC ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ (มีที่จอดรถใต้ตึก)

#ทันตกรรม #ตรวจสุขภาพฟัน #คลินิกทันตกรรม

Comments are closed.